Sive zidove uspavanih kvartova širom sveta bude lepim rečima. Zato su i odlučili da poslovica „Lepa reč i gvozdena vrata otvara“ u narednom periodu pozdravlja Savamalce.

Više na: http://www.redbull.com/yu/sr/stories/1331657896670/umetni%C4%8Dki-kolektiv-boa-mistura-iz-%C5%A1panije-na-mikseru